TPR-שותפויות נדל"ן מניב בישראל שמה לה למטרה, להנגיש את תחום רכישת המשרדים בגוש-דן לציבור הרחב. כיום התחום הוא "מועדון סגור" שחברים בו בעיקר "משקיעים – גדולים" כגון: משקיעים פרטיים בעלי ממון רב, חברות הביטוח הגדולות, ומוסדיים גדולים שרובם נסחרים בבורסה הישראלית.

משקיעים שמעוניינים לעשות קפיצה ל"מגרש של הגדולים" יוכלו בשיתוף עם חברת TPR לרכוש נכס נדל"ני מניב במחיר סביר, עם תשואה נהדרת שתהווה מקור הכנסה נוסף, יציב ובטוח. השקעה שהיא  יצירת הזדמנות עם פוטנציאל לניצול נכון של כספים נזילים, שמעבר לתשואה היציבה תוכלו להנות מתוספת להון העצמי שלכם כתוצאה מעלית ערך הנכס.

מבחר עסקאות שבוצעו על ידינו

ב.ס.ר 3 בני ברק

מגדל משרדים מפואר במתחם BBC בבני ברק בבעלותנו כ- 1,100 מ"ר שנרכשו בשנת 2019